O nas

Sklep przyjazny nowoczesnemu rolnikowi

Sklep rolniczy hotfarm.pl założyliśmy z myślą o nowoczesnych rolnikach, którzy cenią sobie wysoką jakość produktów, łatwy dostęp do nich, szybką dostawę i doradztwo na każdym etapie zakupu.

Współpracując od wielu lat z rolnikami zdajemy sobie sprawę, jak wymagająca to branża i z jakimi problemami się Państwo borykają. Analizując te wszystkie składowe postanowiliśmy otworzyć sklep internetowy z asortymentem rolniczym, w którym to Państwo decydują jaki produkt oraz w jakich ilościach potrzebują zakupić. Nie pytamy się Państwa o ilość hektarów. Dla nas liczy się każdy klient, bez względu na to jak wielkim gospodarstwem rolnym dysponuje!

W rolnictwie liczy się czas i Państwo wiedzą o tym najlepiej. Jako sklep internetowy z asortymentem rolniczym chcemy zapewnić Państwu ten komfort, którym jest szybki czas dostawy. Korzystamy z Korporacji Kurierskiej, która oferuje całą gamę usług kurierskich, dzięki czemu skracamy czas dostawy do niezbędnego minimum.

Zapraszamy do zakupów!


INFORMACJE OGÓLNE:

 1. hotfarm.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: hotfarm.pl
  telefonicznie: 601-092-316
 2. Dane Sprzedawcy:
  Nazwa: Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
  Siedziba: ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica
  NIP: 6912146050
  REGON: 390756661
  KRS: 0000142384
 3. Kapitał zakładowy 3 024 857 zł.
  online: osadkowski-cebulski.pl
  e-mail: hotfarm.pl@gmail.com
 4. Kupującym mogą być:
  1. osoby fizyczne, w tym Konsumenci,
  2. osoby prawne,
  3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 5. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia Kupującego z stosowania określonych w nim zasad.
 6. hotfarm.pl będzie przesyłała Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie sklepu za zgodą Kupującego.
 7. Wszystkie promocje i rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym.
 8. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail, adresu na który ma być doręczona przesyłka, nr Pesel w przypadku zakupu bez akcyzy.
 9. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący potwierdza zapoznanie się z regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Przedstawiona oferta stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki do klienta. 4.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 7. Zapłata ceny następuje w następujące sposoby:
  a) za pobraniem ceny w momencie wydania towaru - płatność gotówką przy odbiorze. Kupujący zamawia towar z obowiązkiem zapłaty. Kupujący jest świadom, że w przypadku nie odebrania przez niego zamówionego towaru, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej (podstawa prawna: art. 471 Kodeksu cywilnego).
  b) za zapłatą ceny przed wysłaniem towaru do Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Zapłata kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie wydania towaru Kupującemu (za pobraniem).
 9. Czas realizacji zamówienia (czas od złożenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy zależny od przewoźnika.
 11. W związku z sprzedażą, na rzecz Kupującego wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 12. O chęci otrzymania faktury VAT Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedającego w momencie składania zmówienia.
 13. Ceny podane w sklepie internetowym hotfarm.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają akcyzy od wyrobów węglowych.
 14. Sprzedaż towarów akcyzowych:Kupujący, w przypadku zakupu węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) zobowiązany jest do :- Potwierdzenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 Art. 31a ust.1).- Podpisania faktury stanowiącej Dokument Dostawy, która będzie załączona do przesyłki. Podpisaną fakturę należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres Vivena-Natura Sp. z o.o. w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. W przypadku nie zwrócenia podpisanej faktury, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy zgodnie z przepisami (wysokości: węgiel kamienny 37,47zł brutto do tony, węgiel brunatny 13,54zł brutto do tony).

ZWROT I REKLAMACJE

 1. Zwrot towaru.
  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może: złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) jeśli jest konsumentem złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny) jeśli nie jest konsumentem
  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
  Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie jego odbioru w punkcie sprzedaży lub w miejscu dostawy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

- Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Anna Zabawa, e-mail: ochronadanych@osadkowski-cebulski.pl, tel. 76 850 58 69

- Zebrane dane będą przechowywane do archiwum zakładowego i według przepisów prawa zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest dobrowolne ,a konsekwencją nie podania  danych osobowych  będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. w Legnicy do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupujących, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. oświadcza, że zebrane dane osobowe przetwarza wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku i nie wykorzystuje ich do celów marketingowych.
 4. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie do niego przesyłki.