Herbicyd Sultan Top 500SC

113,00 569,00 

Wyczyść

Herbicyd Sultan Top 500 SC zwalcza chwasty już od momentu kiełkowania, do fazy dwóch liści właściwych. W związku z tym niszczy chwasty niezależnie od tego, czy jest zastosowany po siewie, czy po wschodach rzepaku ozimego.

Herbicyd Sultan Top 500 SC stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje żadnych uszkodzeń roślin rzepaku, nie ma też negatywnego wpływu na jego wzrost.

Zawartość substancji czynnych:
metazachlor
(związek z grupy chloroacetoanilidów) – 375 g /l (32,92 %),
chinomerak
(związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 125 g/l (10,97 %).


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: Sh-sultan Kategorie: ,

Opis

Sultan Top 500 SC to idealne połączenie
najlepszych substancji czynnych w jednym
produkcie – metazachlor oraz chinomerak.

HerbicydSultan Top 500 SC w swoim składzie zawiera dwie niezwykle skuteczne substancje, które dobrane są w doskonałych proporcjach. Herbicyd SULTAN TOP 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonejzawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Metazachlor należy do herbicydów hamujących wzrost siewek chwastów. Na rośliny działa w czasie
kiełkowania nasion oraz krótko po ich wschodach. Metazachlor jest pobierany głównie przez kiełki
i liścienie chwastów oraz przez korzenie.

Chinomerak to herbicyd z grupy regulatorów wzrostu. Pobierany jest przez korzenie oraz liście
chwastów, kumulowany jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania chinomeraku
najszybciej widać na najmłodszych częściach chwastów.


DZIAŁANINE HERBICYDU SULTAN TOP 500 SC NA CHWASTY

Środek Sultan Top 500 SC pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe:

chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny

Chwasty odporne:

dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-7/2014zr z dnia 15.01.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-405/2014d z dnia 24.10.2014 r. oraz decyzją MRiRW nr R-47/2015d z dnia 29.01.2015 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 – Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.


Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd Sultan Top 500SC”

3 + 2 =