Herbicyd BUTISAN 500SC

62,00 287,00 

Wyczyść

Herbicyd BUTISAN 500 to środek w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 500 g/l (43,48 %)

Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SI/SRHXXXBS000436/5L Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Butisan 500 SC

Środek chwastobójczy firmy BASF. Butisan 500 SC jest nieselektywnym herbicydem o działaniu układowym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe:

 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • jasnota różowa,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik perski,
 • przetacznik polny,
 • psianka czarna,
 • rdest powojowy,
 • rumianek pospolity,
 • skrytek polny,
 • starzec zwyczajny,
 • szarłat szorstki,
 • wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe:

 • komosa biała,
 • mak polny,
 • mlecz polny,
 • niezapominajka polna,
 • rumian polny,
 • przetacznik rolny,
 • wyczyniec polny,
 • stulicha psia,
 • tasznik pospolity.

Chwasty średnio odporne:

 • przytulia czepna.

Chwasty odporne:

 • fiołek polny.

Stosowanie:

Rzepak ozimy:

  bezpośrednio po siewie rzepaku:
 • na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 l/ha
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
  w 4 – 7 dni po siewie:
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
  powschodowo (jesienią):
 • gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Rzepak jary:

 • Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 • Zezwolenie MRiRW nr R – 6/2017wu z dnia 21.02.2017 r.
 • ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-417/2018d z dnia 31.08.2018 r.

 

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z  instrukcją użycia.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P301 + P312 – W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P330 – Wypłukać usta.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd BUTISAN 500SC”

+ 72 = 82