Herbicyd TRINITY 590 SC

61,00 290,00 

Wyczyść

Wyjątkowa skuteczność Herbicydu Trinity 590 SC oparta jest na współdziałaniu trzech substancji aktywnych, skomponowanych w idealnej, opracowanej na bazie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń polowych proporcji.

Zawartość substancji czynnych:
chlorotoluron
– (związek z grupy pochodnych mocznika) – 250 g/l (21,7 %),
diflufenikan
– (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 40 g/l (3,5 %),
pendimetalina
– (związek z grup y dinitroanilin) – 300 g/l (26,1 %)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: SH-trinity Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Trinity 590 SC – to gotowy produkt
do jesiennej ochrony herbicydowej
zbóż – nie wymaga mieszania
z innymi produktami.

Skuteczność preparatu nie jest tylko prostą sumą zalet jego trzech składowych. Dzięki efektowi  synergii udało się uzyskać coś znacznie więcej – preparat o wyjątkowych zaletach, który pozostawia daleko w tyle większość dostępnych dotychczas technologii ochrony herbicydowej. Trinity 590 SC to najlepsze rozwiązanie herbicydowej ochrony zbóż ozimych.


DZIAŁANINE HERBICYDU TRINITY 590 SC NA CHWASTY 


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 12.11.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-517/2019d z dnia 01.08.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępowaćzgodnie z instrukcją użycia
EUH208 – Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.


Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd TRINITY 590 SC”

7 + 2 =