Herbicyd TOLURON 700 SC

44,00 204,00 

Wyczyść

Herbicyd Toluron 700 SC jest środkiem chwastobójczym selektywnym o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C2.

Zawartość substancji czynnych:
chlorotoluron
(związek z grupy pochodnych mocznika) – 700 g/L (43,98 %)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: SH-toluron700 Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Toluron 700 SC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.

Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowana nekrozą. Następnie występuje coraz silniejsze zahamowania wzrostu rośliny.

Miotła zbożowa najskuteczniej jest zwalczana od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia,
a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.

a) Termin aplikacji: jesień, dawka: 1,4 l/ha
Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia
Chwasty średnio wrażliwe:

chaber bławatek, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny
Chwasty średnio odporne:

iglica pospolita.
Chwasty odporne:

bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.

b) Termin aplikacji: wiosna, dawka: 1,4 l/ha

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe:

komosa biała, przetacznik polny

Chwasty średnio odporne:

chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna
Chwasty odporne:

bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku,

Termin aplikacji: wiosna, dawka: 1,75 l/ha

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe:
komosa biała, przetacznik polny

Chwasty średnio odporne:
chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.

Chwasty odporne:
bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.


HERBICYD Toluron 700 SC – STOSOWANIE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy
Termin stosowania:
a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,4 l/ha jesienią
lub
b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 1,75 l/ha wiosną
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime
Termin stosowania: jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-15/2018 z dnia 30.01.2018 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-824/2019d z dnia 05.11.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H 351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 – Zawiera1,2 – benzoizotioazolin – 3 – on; może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
P 201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd TOLURON 700 SC”

84 − 83 =