Herbicyd Stomp Aqua 455 CS

60,00 285,00 

Wyczyść

Herbicyd Stomp Aqua 455 Cs to środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczonej
do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie truskawki, cebuli, marchwi oraz grochu jadalnego zielonego.

Zawartość substancji czynnych:
pendimetalina
(związek z grupy dinitroanilin) – 455 g/l (39 %)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: Her-stompaq Kategorie: ,

Opis

Herbicyd STOMP AQUA 455 CS jest pobierany przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

 
Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne

Chwasty średnio odporne:

maruna bezwonna

Chwasty odporne:

przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarota błotna, żółtlica drobnokwiatowa.


HERBICYD STOMP AQUA 455 CS – STOSOWANIE


truskawka

Termin stosowania:
Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną (BBCH 93-00 ) na glebę wolną od chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

cebula
Zabieg jednorazowy
Termin stosowania:
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (BBCH 00-01) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści właściwych, (BBCH 10-12), na glebę wolną od chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

UWAGA:
Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
Środka nie stosować w stadium liścia flagowego.

marchew
Zabieg jednorazowy
Termin stosowania:
Opryskiwać do 5 dni po siewie, przed wschodami (BBCH 01-05) na glebę wolną od chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

UWAGA:
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

groch zielony
Termin stosowania:
Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni (BBCH 00-01) na glebę wolną od chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW Nr R – 90/2014 z dnia 06.06.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 673/2018d z dnia 30.11.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcja stosowania.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P303 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P311 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 10 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd Stomp Aqua 455 CS”