Herbicyd NERO 424EC

642,00 

Pozostało tylko: 5

Opakowanie 10 litrów

 

Herbicyd Nero 424 EC to środek chwastobójczy do stosowania w uprawach rzepaku ozimego. Stosowany doglebowo zwalcza szeroki wachlarz chwastów działając głównie na kiełkujące rośliny.

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) – 24 g/l (2,32%).
petoksamid
(związek z grupy chloroacetamidów) – 400 g/l (38,65%).

 


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

 

SKU: SH-NERO424EC Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Herbicyd Nero 424 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, najskuteczniej
zwalcza chwasty do fazy pierwszych liści.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek Nero 424 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe:

miotła zbożowa, wiechlina roczna, tasznik pospolity, przytulia czepna, jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity, rumian polny, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, przetacznik perski.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 77/2014 zr z dnia 19.05.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 841/2018d z dnia 28.12.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H 302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H 315 – Działa drażniąco na skórę.
H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 319 – Działa drażniąco na oczy.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P 264 – Dokładnie umyć skórę po użyciu.
P 280 – Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy.

P 305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 20 kg
Producent

FMC Chemical

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd NERO 424EC”