Herbicyd CHWASTOX EXTRA 300SL

22,00 92,00 

Wyczyść

Herbicyd
Chwastox Extra 300 SL
jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Zawartość substancji czynnych:

MCPA
(związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (26,5%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-CHWSTXEXTRA3 Kategorie: ,

Opis

Herbicyd CHWASTOX EXTRA 300SL pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.


W uprawie jabłoni środek Chwastox Extra 300 SL stosowany w mieszaninie z herbicydami Agrosar 360 SL lub Glifoherb 360 SL zwalcza m.in. uciążliwe chwasty wieloletnie takie jak skrzyp polny i perz właściwy.


Działanie herbicydu na chwasty:


Chwasty wrażliwe:

dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

chaber bławatek, mak polny.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-77/2010 z dnia 08.10.2010 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R- 481/2017d z dnia 26.09.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 – Wypłukać usta.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd CHWASTOX EXTRA 300SL”