Herbicyd Butisan Star 416SC

480,00 

Sprawdź dostępność telefonicznie 664-403-584

Opakowanie: 5L


Herbicyd BUTISAN STAR 416SC skutecznie zwalcza większość chwastów o istotnym znaczeniu w uprawie rzepaku ozimego. Środek zastosowany w którymkolwiek z rekomendowanych terminów stosowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej, jest w pełni selektywny w odniesieniu do rośliny uprawnej

Zawartość substancji czynnych:

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g/l (29,5%),
chinomerak
(związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-BUTISTAR416SC_5L Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Butisan Star 416 SC to środek przeznaczony do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Herbicyd Butisan Star 416 SC zawiera 2 substancje czynne pobierane poprzez część
podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów.

 • Metazachlor (333 g/l) – związek z grupy
  chloroacetanilidów. Charakteryzuje się szerokim spektrum zwalczanych
  chwastów, włącznie z rumianowatymi, przetacznikami, gwiazdnicą i
  gatunkami jednoliściennymi.
 • Chinomerak (83 g/l)
  – związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych. Dodatkowa substancja
  biologicznie czynna, która szczególnie charakteryzuje się doskonałą
  aktywnością w stosunku do przytulii czepnej.

Produkt posiada szerokie okno aplikacji. Wyróżnia go to na tle
herbicydów rekomendowanych tylko w terminie posiewnym, tj. do 3 dni po
siewie.

 

Działanie herbicydy Butisan Star 416SC na chwasty:

Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała (na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe:

komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny.

Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek pospolity.

Chwasty średniowrażliwe:
bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch liści), tasznik pospolity.

Chwasty odporne:
samosiewy zbóż, fiołek polny


HERBICYD BUTISAN 500 SC – stosowanie:

Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek należy zastosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku, w jednym z następujący terminów:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku
, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha

b) 4-7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

c) powschodowo (jesienią),
gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści do fazy 8
rozwinięty liści (BBCH 12-18), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści
(przytulia czepna w fazie liścieni).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

 


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R- 8/2017 z dnia 15.02.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować odzież ochronną/rękawice ochronne.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P308+P313 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 – Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem.

P391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 10 kg
Producent

BASF

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd Butisan Star 416SC”