Herbicyd BUTISAN 500SC

63,00 302,00 

Wyczyść

Herbicyd BUTISAN 500 to środek w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Zawartość substancji czynnej:

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 500 g/l (43,48 %)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SKU: SH-BUTISAN500SC Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Butisan 500 SC to środek chwastobójczy firmy BASF. Butisan 500 SC jest nieselektywnym herbicydem o działaniu układowym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

 

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny,
psianka czarna, rdest powojowy, rumianek pospolity, skrytek polny, starzec zwyczajny,
szarłat szorstki, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe:

komosa biała, mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna,
rumian polny, przetacznik rolny, wyczyniec polny, stulicha psia, tasznik pospolity.

Chwasty średnio odporne:

przytulia czepna.

Chwasty odporne:

fiołek polny.


HERBICYD BUTISAN 500 SC – STOSOWANIE

Rzepak ozimy:

Środek stosować:

– bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

– w 4 – 7 dni po siewie

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

– powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Rzepak jary:

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R – 6/2017wu z dnia 21.02.2017 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-417/2018d z dnia 31.08.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z  instrukcją użycia.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P301 + P312 – W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P330 – Wypłukać usta.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd BUTISAN 500SC”

45 − 41 =