Herbicyd BIZON

119,00 599,00 

Wyczyść

Herbicyd Bizon to nowoczesny środek chwastobójczy do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych: pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie i jęczmieniu ozimym.

Preparat łączy skuteczność zwalczania miotły zbożowej i wielu chwastów dwuliściennych z elastycznym terminem zastosowania!

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan
(związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 100 g/l (9,48 %),
florasulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) – 3,75 g/l (0,36 %),
penoksulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) – 15 g/l (1,45 %).


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: SH-bizon Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Bizon to unikatowe połączenie i moc aż 3 substancji aktywnych, dzięki czemu nie ma konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów lub wzmocnienia skuteczności.


Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania.

Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów i chlorofilu w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne
w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty.

Florasulam i penoksulam wykazują działanie układowe, pobierane są głównie przez liścienie, liście oraz częściowo przez korzenie, przemieszczają się w całej roślinie. Obie substancje czynne zaliczane są do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS/AHAS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek, a tym samym zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów, a w konsekwencji zamierania chwastów.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.

Środek wykazuje działanie chwastobójcze, kiedy jest zastosowany na glebę, dlatego nie jest konieczne, aby chwasty powschodziły w trakcie jesiennej aplikacji. Środek nie zwalcza chwastów wschodzących wiosną


HERBICYD BIZON – CHWASTY

Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-109/2014 z dnia 10.07.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-678/2019d z dnia 23.09.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcjialergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391 – Zebrać wyciek.


Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd BIZON”

+ 86 = 93