Herbicyd ACTIVUS 400 SC

49,00 229,00 

Wyczyść

Herbicyd Activus 400 SC to selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

Herbicyd Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

Zawartość substancji czynnych:

pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400g/l (36,0 %)


Informacje do pobrania:

ETYKIETA REJESTROWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ULOTKA

SKU: SH-activus Kategorie: ,

Opis

Herbicyd Activus 400 SC jest pobierany przez korzonek

zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów.

Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów.

Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku

drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

Kukurydza

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki

Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, fiołek polny, rdesty

Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki

– Dawka 3,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki

– Dawka 4,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski

Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny


HERBICYD ACTIVUS 400 SC – STOSOWANIE

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Marchew

Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną

(BBCH 00-07).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Ziemniak

Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior

Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z siewu

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z dymki

Termin stosowania: środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN HERBICYD ACTIVUS 400 SC W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego  w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Cebula szalotka z siewu

Termin stosowania: środek stosować:

• w dawce 2,5 – 4,0 l/ha – bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub

• w dawce 2,5 – 3,5 l/ha – po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści

BBCH 11-12

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek

Termin stosowania:

• w dawce 2,5 – 4,0 l/ha – bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)

lub

• w dawce 2,5 – 3,5 l/ha – po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brokuł

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sorgo zwisłe, proso

Termin stosowania:

–doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub

– po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 – 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik zwyczajny

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Plantacje trawy nasienne

Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


UWAGA – Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-1/2016wu z dnia 26.01.201 6r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-533/2019d z dnia 05.08.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH208 – Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy


Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Opakowanie

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Herbicyd ACTIVUS 400 SC”

18 − = 13