CNH Industrial (18)

Światowy producent maszyn rolniczych i budowlanych, powstały 12 listopada 1999 r., w wyniku połączenia New Holland N.V. i Case Corporation. 29 września 2013 roku nastąpiła fuzja CNH Global N.V. i Fiat Industrial S.p.A w nowo powstałą spółkę CNH Industrial N.V.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. CNH produkowała swoje wyroby w 37 zakładach na całym świecie i rozprowadza je w około 170 krajach za pośrednictwem 11 500 dilerów i dystrybutorów oferujących pełny asortyment produktów.