Bez kategorii

Na co zwrócić uwagę przy prawidłowym doborze odmiany kukurydzy?

Wybór odmiany to bardzo istotna decyzja przy wyborze kukurydzy. Warto zwrócić uwagę na dobór optymalnej odmiany dostosowanej do rejonu Polski i stanowiska na jakim ma być uprawiana. Dotyczy to zarówno odmian ziarnowych, które najczęściej są bardzo dokładnie wybierane, ale także odmian kiszonkowych. Kukurydza na kiszonkę powinna spełniać szereg kryteriów, których nie bierzemy pod uwagę przy wyborze ziarnówek jak np plon zielonej masy, strawność kiszonki ale i stosunek masy kolb do całego plonu – co przekłada się na koncentrację energii.

KIERUNEK UŻYTKOWANIA

Dwa główne kierunki uprawy kukurydzy to użytkowanie ziarnowe, w którym wykorzystuje się tylko ziarno, i użytkowanie kiszonkowe, kiedy plonem są całe rośliny.

Często w chwili siewu nie jest znane ostateczne wykorzystanie roślin, zwłaszcza jeśli w gospodarstwie musimy wyprodukować kiszonkę, a nadwyżkę zebrać na ziarno. Wówczas warto posiać odmiany uniwersalne, aby o przeznaczeniu zadecydować w chwili zbioru.

Ziarno:
– produkcja pasz,
– przemiał ziarna na kasze i mąki,
– produkcja skrobi z ziarna,
– kukurydza cukrowa i pękająca,
– produkcja bioetanolu.

Kiszonka:
– kiszonka z całych roślin,
– CCM (zakiszanie odkoszulkowanych kolb),
– LKS (zakiszanie nieodkoszulkowanych kolb),
– produkcja biogazu (biomasa).

CENA

Podstawą uzyskania wysokiego plonu o najlepszych parametrach są dobre nasiona. Ta teza dotyczy również mieszańców kukurydzy. Przy zakupie nasion do profesjonalnej produkcji ich cena powinna być jednym z najmniej ważnych elementów decydujących o wyborze, znacznie istotniejsza jest bowiem odmiana i jej dobór do stanowiska.

W dzisiejszych czasach każdy rolnik dokładnie kalkuluje opłacalność produkcji. Oszczędność na materiale siewnym jest pozorna, a nawet więcej – generuje straty w gospodarstwie, zwłaszcza w produkcji kukurydzy na ziarno. Postęp hodowlany w kukurydzy jest wyjątkowo wysoki i różnica w plonowaniu odmian o słabszej lub starszej genetyce w stosunku do nowych, wysoko plonujących może wynosić 1–3 t. Kupując najlepsze odmiany ziarnowe, o największym potencjale plonowania, zyskujemy w sumie minimum 280 zł z 1 ha odmiany ziarnowej.

Podobna sytuacja ma także miejsce w produkcji kukurydzy na kiszonkę.

Podobna sytuacja ma także miejsce w produkcji kukurydzy na kiszonkę.
Najlepsze odmiany kiszonkowe gwarantują:
– wyższy plon kiszonki
– lepsze parametry jakościowe kiszonki
– wyższą wydajność mleka
– i szybsze przyrosty opasów
– lepszą zdrowotność zwierząt
– lepsze parametry mleka
– wyższą cenę mleka i mięsa
wyższy dochód z gospodarstwa

WYMAGANIA GLEBOWE i WODNE

Kukurydza jest rośliną o mniejszych wymaganiach glebowych niż inne uprawiane w Polsce gatunki zbóż. Tak naprawdę do właściwego rozwoju potrzebuje odpowiednią ilość opadów oraz światła (suma temperatur efektywnych).

Klasa gleby, na której jest uprawiana kukurydza, nie jest najważniejszym czynnikiem determinującym plon, chociaż oczywiście na glebach cięższych, zasobniejszych w składniki pokarmowe, będzie on relatywnie wyższy niż na glebach uboższych (zakładając takie samo nawożenie).

Kukurydza w porównaniu z innymi roślinami ma stosunkowo duże wymagania wodne. Od wschodów do okresu kwitnienia zaopatrzenie w wodę odbywa się za pomocą korzenia głównego i korzeni przybyszowych. Po kwitnieniu funkcję tę przejmują dobrze rozwinięte korzenie podporowe, które pobierają składniki pokarmowe również z szerokiej warstwy międzyrzędzi.

Istnieją jednak preferencje odnośnie przydatności poszczególnych odmian do typu gleb, szczególnie ze względu na tempo nagrzewania się oraz pojemność wodną.

Podobne wpisy

Napisz komentarz

8 + 2 =