• worek-lg
  • LG32-58-02
  • worek-lg
  • LG32-58-02

Kukurydza LG 32.58 - FAO250

Dostawa: marzec 2020

Limagrain

Cena dostępna w sezonie
LG 32.58 to sprawdzona odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno lub wysokoenergetyczną kiszonkę. Wysoki i stabilny plon ziarna potwierdzają bardzo dobre oficjalne wyniki oficjalnych doświadczeń. Odmiana sprawdza się również na słabszych stanowiskach glebowych utrzymywanych w dobrej kulturze.

FAO 250

LG 32.58

POLECANA NA:
Rejestracja: Niemcy 2009, Francja 2010 | Hodowla: Limagrain

IDEALNA KOMBINACJA

Zalety:

  • wysoki potencjał plonowania na ziarno (Nr1 COBORU/PZPK 2012, 2013),
  • wysoka wartość energetyczna kiszonki dzięki dużemu udziałowi skrobi,
  • bardzo dobra zdrowotność roślin,
  • tolerancyjna na okresowe niedobory wody

Zalecana obsada i gleba:

  • dobre stanowiska 80 000– 85 000 szt./ha
  • słabsze stanowiska 75 000 - 80 000 szt./ha
  • od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych

Wyniki doświadczeń:

Opakowanie - jednostka siewna 50.000 nasion.

Źródło: lgseeds.pl

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję