Trawy pastewne (7)

Jak wybrać odpowiednią mieszankę traw pastewnych?

Warto dostosować mieszankę do stanowiska jakim dysponujemy. Najbardziej istotna jest zasobność terenu w wodę, żyzność gleby i sposób użytkowania. Mieszanki zawierające trawy tolerancyjne na niedobory wody, na lepszym stanowisku nie będą dawały takiego plonu zielonej masy jak mieszanki typowo intensywne np. KP-2 i KŁ-5.

Dostępność wody ogranicza gatunki, które możemy wybrać w naszej mieszance. Pod większość gatunków traw i motylkowych zaleca się gleby wilgotne i takie, które są tylko okresowo suche.

Tradycyjnie mieszanki dzieli się na poniższe typy zawierające charakterystyczne gatunki. Oczywiście udziały procentowe zależą od typu użytkowania oraz wilgotności i żyzności stanowiska.

   łąkowe

   tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, koniczyna biała, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita (koniczyna szwedzka dla mieszanki łąkowej)

   pastwiskowe

   kośno- kiszonkowe

   życica wielokwiatowa, życica trwała, koniczyna perska, kupkówka pospolita, kostrzewa trzcinowa, lucerna siewna

Zaleca się stosowanie nasion traw kwalifikowanych, ze względu na możliwość doboru odpowiedniej mieszanki ale przede wszystkim pewność kiełkowania. Nasiona traw są trudne w produkcji nasiennej, a amatorska produkcja często kończy się bardzo niskim kiełkowaniem i brakiem pewności wysiewania określonych gatunków.

Dobrze dobrana mieszanka do naszego stanowiska i sposobu użytkowania zapewni nam zarówno odpowiednio wysoki plon jak i brakiem niedojadów na pastwisku oraz zdrowiem i kondycją krów.