Stymulatory wzrostu (13)

Oferta stymulatorów wzrostu

W ostatnich latach z ogromnym powodzeniem, coraz częściej w uprawach wykorzystuje się różnego rodzaju stymulatory, korzystnie wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Stymulujący wpływ na procesy zachodzące w komórkach roślinnych, a także na odporność. Wynika to z częściej występujących anomalii pogodowych, które utrudniają naturalny wzrost roślin. Przymrozki, susze i ulewy to tylko niektóre z czynników, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć plon.

W celu zabezpieczenia roślin przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi lub pobudzenia do wzrostu po ich wystąpieniu, nasza firma poleca gamę sprawdzonych produktów opartych na aminokwasach 100% aktywnych m.in. takich jak: Terra Sorb Foliar, LIGNOhumat, NanoGro, oraz stymulator rozwoju korzeniowego Black Star.

Preparaty te wspomagają roślinę m.in. w procesie regeneracji i zabliźnianiu uszkodzeń, wpływając na syntezę białek odpornościowych, co pozwala na szybszą odpowiedź immunologiczną rośliny. Ponadto białka odpornościowe odpowiedzialne są za ochronę roślin przed chorobami, które są szczególnie groźne w przypadku osłabienia rośliny oraz spadku jej odporności.

Zalety i skuteczność: istotny wzrost plonu ogólnego, w tym handlowego, podwyższona odporność na choroby, wzrost tolerancji na warunki stresowe, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, dodatni wpływ na jakość wyprodukowanej rozsady, przyspieszenie wzrostu generatywnego, dodatni wpływ na kwitnienie i wczesność plonowania.

Polecane przez nas produkty zapewniają stymulację wzrostu i rozwoju roślin. Stymulację rozwoju systemu korzeniowego, stymulację wzrostu części nadziemnej roślin, stymulację odporności roślin, co w efekcie przekłada się na wyższy, lepszej, jakości plon.

Pozwala to obniżyć: koszty ochrony, rośliny odporne na wiele chorób, koszty nawożenia, silnie rozbudowany system korzeniowy, lepsze pobieranie substancji pokarmowych, koszty wysiewu, minimalne zalecane normy, większe wyrównanie roślin, zmniejszenie wypadania roślin.

Stymulatory wzrostu/ biostymulatory są to preparaty pochodzenia organicznego (roślinnego lub zwierzęcego), produkowane na bazie naturalnych ekstraktów z roślin lądowych i wodnych, kompostów oraz mikroorganizmów (pożytecznych bakterii i grzybów mikoryzowych).

Działanie produktów zaliczanych do stymulatorów polega na aktywizowaniu procesów fizjologicznych roślin, co wpływa na lepszy wzrost wegetatywny i generatywny, poprawę plonowania i jakości owoców lub innych organów użytkowych. Oddziałuje też na ochronę przed stresem abiotycznym i biotycznym, a także na ograniczanie wpływu niekorzystnych zjawisk.

Produkty te można stosować w okresach intensywnego wzrostu, kwitnienia, zawiązywania i rozwoju owoców, przed zapowiadanymi niesprzyjającymi warunkami, w ich trakcie lub dopiero po ich ustaniu.

Biostymulatory to substancje biologicznie czynne, zawierające hormony, enzymy, białka, aminokwasy, mikroelementy i inne związki, które stosowane najczęściej w małych dawkach uaktywniają procesy przemiany materii, głównie w kierunku wzmożenia rozwoju i wzrostu całej rośliny. Ich podstawowym zadaniem jest uczestnictwo w regulacji procesów życiowych na poziomie komórki, organu i całego organizmu. Ponadto wpływają one na wzrost i rozwój roślin oraz biorą bezpośredni lub pośredni udział w procesach zachodzących w samej roślinie, tj. w procesach fotosyntezy, pobieraniu i transporcie wody oraz składników pokarmowych. Efektem tej wzmożonej aktywności jest lepsze pobieranie składników pokarmowych i szybsze ich przetwarzanie.

Rośliny traktowane biostymulatorami mogą wykazywać mniejszą podatność na stresy wywołane przez niesprzyjające warunki: susza, mróz, przymrozki itp., w rezultacie dając wyższy i lepszy jakościowo plon. Ich działanie sprowadza się do podwyższenia poziomu naturalnie występującej u roślin odporności bądź tolerancji na dany czynnik stresowy, zwiększając ich siły witalne i ułatwiając roślinom radzenie sobie w warunkach stresowych. Natomiast w okolicznościach bezstresowych lub zbliżonych do nich, biostymulatory mogą wpływać na lepsze wykorzystanie możliwości roślin.

Badania potwierdzają, że biostymulatory pobudzają procesy życiowe roślin na każdym z poziomów organizacji biologicznej, począwszy od pojedynczej, przez organy, tkanki, komórki, procesy fizjologiczne i biochemiczne, czyli zmiany w metabolizmie, aż po zmiany na poziomie molekularnym dotyczące ekspresji genów. Skuteczność biostymulatorów nie ogranicza się tylko do zmniejszenia skutków biotycznych  i abiotycznych stresów. Stymulują także wzrost i rozwój roślin w niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych.

Artykuł napisany na podstawie artykułów opublikowanych w czasopiśmie: “Hasło ogrodnicze” marzec 2013.

Uszkodzenia liści wpływają negatywnie na kondycję roślin i przyszły plon. Aby pomóc roślinom w regeneracji i odtworzeniu powierzchni asymilacyjnej warto sięgnąć po dostępne w naszym sklepie internetowym hotfarm.pl stymulatory wzrostu roślin.

Dzięki naszemu doświadczeniu wszystkie oferowane przez nas produkty idealnie sprawdzają się w rolnictwie, ogrodnictwie oraz sadownictwie. W naturalny sposób wspomagają wzrost i rozwój roślin uprawowych oraz chronią je przed negatywnymi skutkami czynników stresogennych. Są jednocześnie w 100% bezpieczne dla ludzi, środowiska, roślin oraz zwierząt.

Oferowane przez nas stymulatory to produkty, których wyniki stosowania są potwierdzone kilkuletnimi doświadczeniami. Wypróbuj u siebie już w tym sezonie i zobacz efekty!

Produkt będący środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.