SOJA (13)

Uprawa soi w Polsce - jaką odmianę soi wybrać?

O sukcesie uprawy soi w Polsce decyduje przede wszystkim dobór odmiany odpowiedni do lokalnych warunków klimatycznych i stanowiska glebowego. Od lat 80-tych uprawiano soję na południu Polski. W tym czasie soja nie osiągnęła sukcesu w uprawie ze względu przede wszystkim na odmiany, które zbyt późno osiągały dojrzałość do zbioru.

Po tym okresie wielu rolników zraziło się do soi i dopiero w latach dwutysięcznych z dużą dozą sceptycyzmu rolnicy z najcieplejszych południowych rejonów Polski powtórnie zaczęli ją uprawiać. Tym razem dysponując jednak odpowiednio wczesnymi i wysokoplennymi odmianami soi takimi jak Merlin osiągnęli dobrą wydajność produkcji. Od tego czasu rolnicy stosują również odmiany nieco późniejsze, które wciąż są przydatne do uprawy w najcieplejszych rejonach Polski. Odmiany najwcześniejsze są uprawiane z sukcesem w całej Polsce.

Oznaczenia wczesności odmian soi

Systematyka COBORU określa 4 grupy wczesności soi przydatnej do uprawy w Polsce. Międzynarodowe oznaczenie wczesności opiera się na skali "zerowej". W Eropie środkowej i północnej mozna uprawiać soje o wczesności 0000 (najwcześniejsze), 000, 00 (najpóźniejsze). W Polsce najlepiej sprawdzają się odmiany "trzy-zerowe".

Skala COBORU i oznaczenia międzynarodowe:

COBORU

MG (maturity group)

grupa średniowczesna 000++
grupa średniopóźna 000+
grupa późna 000
grupa bardzo późna 000-

Dojrzałość soi najbardziej zależy od tego czy rok był suchy czy mokry. W 2017 i 2018 roku mieliśmy w Polsce bardzo dobre porównanie czasu dojrzewania oferowanych przez nas odmian: 


AGROTECHNIKA

Soja ma średnie wymagania glebowe. Istotny jest uregulowany odczyn - soja nie toleruje kwaśnych stanowisk. Bakterie brodawkowe rozwijają się najlepiej przy pH 6,0-7,5. Gleba powinna być przewiewna i zasobna w składniki pokarmowe. Zaleca się gleby o bonitacji od I do IVa.

Płodozmian soi

Soja jest bardzo dobrym płodozmianem, najlepiej siać ją po zbożach, lub kukurydzy. Przy siewie po kukurydzy trzeba sprawdzić szkodliwość zastosowanych herbicydów na soję. Soja pozostawia bardzo dobre
stanowisko o znakomitej strukturze gleby dla zbóż ozimych - szczególnie pszenicy.

Nawożenie azotem soi.

Soja najbardziej efektywnie wykorzystuje azot wiązany przez bakterie brodawkowe z powietrza i azot zawarty w glebie. Rozwój brodawek jest związany z zasobnością gleby w azot. Soja w pierwszej kolejności pobiera azot z gleby a dopiero później w wyniku symbiozy z bakteriami z powietrza. Mimo, że nawożenie azotem na początku rozwoju soi dobrze wpływa na wschody, jednak zbyt duża dawka azotu sprawia, że rośliny nie wykształcają brodawek. Nawożenie azotem należy zastosować wtedy, kiedy rośliny do okresu kwitnienia nie wykształcą brodawek. W takiej sytuacji trzeba zastosować 30-40 kg N w czystym składniku (saletra amonowa) na początku kwitnienia.

Poza azotem w przypadku wyraźnego niedoboru P i K uzasadnione są nawożenie w dawkach 40-50 kg/ha P2O5 i 60-80 kg/ha K2O.

Warto zastosować nawożenie mikroelementowe przed kwitnieniem i w fazie zawiązywania strąków) magnezem i siarką oraz borem, cynkiem i molibdenem. Należy unikać nawozów z dodatkiem miedzi oraz manganu, ponieważ działają one toksycznie na bakterie.


Gęstość siewu: 60–70 ziaren/m2 (4–4,5 jednostki siewne/ha)
Data siewu: temperatura gleby 10ºc
Rozstaw rzędów: 15–24 cm
Głębokość siewu: 3–4 cm