PSZENICA OZIMA (17)

Ze względu na ostatnie dostępne ilości nasion pszenicy w tym roku prosimy o kontakt telefoniczny 601-094-437 w celu zakupu!

Dlaczego warto siać kwalifikowany materiał siewny?

Każda partia nasion przed wprowadzeniem na rynek musi uzyskać świadectwo kwalifikacji materiału siewnego. Żeby je uzyskać nasiona przechodzą czerto-etapową kontrolę:

  1.  ocenę polową – polegającą na sprawdzeniu czy plantacja nasienna spełnia wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego (np. czy jest zachowana izolacja przestrzenna, czy nie występują szkodniki kwarantannowe, czy jest zachwaszczona, czy została wysiana z bazowego materiału siewnego itp.). Jeżeli taka plantacja nie spełnia wymagań zostaje zdyskwalifikowana. Ocenę plantacji nasiennej przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub akredytowani inspektorzy firm nasiennych.
  2.  ocenę laboratoryjną – po zebraniu badane są cechy fizyczne nasion (takie jak czystość, MTN, itp) i siła kiełkowania nasion. Tylko nasiona, które spełnią normy dla danego gatunku stają się materiałem siewnym.
  3.  ocenę tożsamości i czystości odmianowej - sprawdzenie czy cechy odmian pozostały niezmienione w procesie rozmnażania dla poszczególnych partii materiału siewnego. Ocena ta jest prowadzona na każdym etapie wegetacji roślin. W przypadku niektórych gatunków np. kukurydzy dodatkowo przeprowadza się elektroforezę, która potwierdza zgodność genetyczną materiału siewnego mieszańca ze wzorcem odmianowym.
  4.  ocenę cech zewnętrznych – materiału siewnego w zakresie spełnienia wymagań jakościowych.

Potwierdzeniem materiału siewnego jest urzędowa etykieta na worku nasion. Kolory etykiet oznaczają stopień kwalifikacji materiału siewnego:

Materiał siewny kategorii elitarny – dla hodowcy i firm nasiennych do namnażania z materiału matecznego:

  • PBIII/PBII – materiał przedbazowy (trzecie/drugie rozmnożenie z materiału siewnego matecznego przed stopniem bazowym B),
  • B – materiał bazowy, wytworzony z PB,

Materiał siewny kategorii kwalifikowany – do uprawy przez rolników:

  • C1 – materiał siewny kwalifikowany pierwszego rozmnożenia uzyskany z materiału bazowego B,
  • C2 – materiał siewny kwalifikowany drugiego/trzeciego rozmnożenia jako rozmnożenie materiału C1/C2

Dobry kwalifikowany materiał siewny posiada wyrównane wielkością nasiona, bez uszkodzeń. Nie zawiera nasion porażonych chorobami grzybowymi ani nasion chwastów i innych gatunków. 

Dobry materiał siewny to przede wszystkim profesjonalne zaprawy często uzupełnione o nawozy donasienne a nawet jak w przypadku odmiany Hondia - stymulatory wzrostu Nano-Gro!

Normy wysiewu - ile kg na ha?

Producenci i hodowcy najczęściej podają normy wysiewu swoich odmian w ilości szt./m2 a nie w kg/ha. Jest to związane oczywiście z różną masą tysiąca nasiona (MTN lub masą tysiąca ziaren MTZ) i różnymi cechami fizycznymi odmian. Kupując kwalifikowane nasiona, na etykiecie i fakturze uzyskamy wszystkie informacje potrzebne do obliczenia ilości wysiewu w kg/ha.

Jeżeli kupujemy naszą wymarzoną odmianę, która wygrała w badaniach COBORU, wszystkie cechy nam odpowiadają a znajomy wysiał w zeszłym roku i był zachwycony. Dodatkowo wybraliśmy opcję zaprawy ze stymulatorem wzrostu np. Hondia z Nano-Gro, warto przeliczyć potrzebną ilość nasion zgodnie z zaleceniami hodowcy. Najprostszy sposób poniżej:

MTN [g] x obsada [szt./m2]  = ilość wysiewu [kg/ha]
---------------------------
siła kiełkowania [%]

   

   

   

Przykład:

49,0 [g] x 400 [szt/m2]  = 202 [kg/ha]
---------------------------
97 [%]

   

   

   

   

Zalecaną obsadę szt/m2 można znaleźć w opisie odmiany. Poniżej tabela ze standardowymi ilościami dla gatunków zbóż w Polsce:

   

  Optymalny termin siewu Siew opóźniony
Gleby żyzne, po bardzo dobrym przedplonie Gleby średnie, po dobrym przedplonie Gorsze warunki siedliska
Pszenica ozima 300–350 350–400 400–450
Pszenica jara 400–450 450–500 500–550
Żyto ozime 260–280 330–450 450–500
Jęczmień ozimy 320–370 380–430 430–480
Jęczmień jary (browarny) 300–330 340–360 370–400
Jęczmień jary (pastewny) 280–310 310–350 350–370
Owies 500–550 550–600 600–650