Kukurydza (64)

Nasiona - mieszańce kukurydzy F1

Wybór odmiany to bardzo istotna decyzja przy wyborze kukurydzy. Warto zwrócić uwagę na dobór optymalnej odmiany dostosowanej do rejonu Polski i stanowiska na jakim ma być uprawiana. Dotyczy to zarówno odmian ziarnowych, które najczęściej są bardzo dokładnie wybierane, ale także odmian kiszonkowych. Kukurydza na kiszonkę powinna spełniać szereg kryteriów, których nie bierzemy pod uwagę przy wyborze ziarnówek jak np plon zielonej masy, strawność kiszonki ale i stosunek masy kolb do całego plonu - co przekłada się na koncentrację energii.

Dobór wczesności odmiany kukurydzy.

Liczba FAO przy nazwie odmiany określa w uniwersalny sposób jej wczesność. Na świecie wyróżnia się 9 klas wczesności, natomiast w Polsce najbardziej przydatne są do uprawy kukurydze o klasie wczesności 2 (FAO 200-290). W liczbie FAO pierwsza cyfra określa klasę, druga określa grupę wczesności, a trzecia ,jako ciekawostka, określa barwę ziarniaka - parzyste (w tym 0) to zabarwienie żółte a nieparzyste są białe.

Przydatne do uprawy w Polsce są odmiany w 5 grupach wczesności:

    - do FAO 190 - bardzo wczesne

    - FAO 200-220 - wczesne

    - FAO 230-240 - średnio wczesne

    - FAO 250-290 - średnio późne

    - powyżej FAO 300 - późne

Wczesność odmiany generalizując jest skorelowana z potencjałem plonowania. Oczywiście duże różnice odmianowe i specyficzne warunki w danym roku mogą niwelować różnice w plonie.

W literaturze można znaleźć określenie różnice czasu dojrzewania w porównaniu do grupy wczesnej:

- odmiany średnio wczesne - później o 11-12 dni niż wczesne,

- odmiany średnio późne - później o 23-26 dni niż wczesne.

Należy jednak pamiętać, że są to wartości przybliżone i w niektórych latach dojrzałość odmian z różnych grup bardziej się wyrównuje. 

Najczęściej nie ma potrzeby stosowania odmian wcześniejszych niż FAO 200, ale takie kukurydze są oczywiście w Polsce oferowane jak np. smolicka odmiana Wilga określana obecnie jako 180, wcześniej 190, czy Pyroxenia FAO130!
Stosowanie odmian późniejszych niż FAO300 wiąże się z ryzykiem nie uzyskania wystarczającej do zbioru dojrzałości ziarna, za czym idzie zbyt dużą wilgotnością do zbioru na ziarno, lub za małą zawartością skrobi w uprawie na kiszonkę.

Typ ziarna - flint czy dent

Typ ziarna dodatkowo komplikuje określenie wczesności odmiany kukurydzy. Flint i dent charakteryzują się innym przebiegiem oddawania wody - tj. odmiany z ziarnem typu flint (np. zbliżony do flinta Joffrey) wcześnie rozpoczynają oddawanie wody i odbywa się to liniowo, a typowe denty (np. DKC3711) mimo, że później zaczynają zmniejszać wilgotność ziarna, to mają tzw. efekt DRY DOWN czyli szybciej oddają wodę w końcowej fazie dojrzewania.

Najczęściej hodowcy stosują typy mieszane flint/dent w których ziarno nie ma w pełni wykształconych cech jednego typu, tylko łączy oba te typy i ich cechy.

Typ flint
- czyli ziarno okrągłe, zawiera więcej substancji szklistej bardzo dobrze nadaje się na cele młynarskie. Zwykle odmiany w typie ziarna flint są wcześniejsze i mają mocniejszy wczesny wigor. Tolerują słabiej ogrzaną glebę, dzięki czemu nadają się do siewu chłodną wiosną. Szybciej od dentów zaczynają kwitnąć i wcześniej rozpoczynaja oddawanie wody z ziarna. Dodatkową korzyścią przy uprawie na kiszonkę jest zawartość ponad połowy skrobi twardej w ziarnie, dzięki czemu tylko część skrobi jest trawiona w żwaczu krowy, a reszta przechodzi do kolejnych żołądków co zapewnia równomierne jej pobieranie i zapobiega kwasicy.


Typ dent
- potocznie czasem zwany "końskim zębem", jest charakterystyczny dla mieszańców średnio późnych i późnych. Odmiany tego typu mają wolniejszy rozwój początkowy od flintów i wymagają lepiej nagrzanych stanowisk. Denty zaczynają później kwitnąć i później rozpoczynają oddawanie wody z ziarna. Tempo oddawania wody jest natomiast szybsze niż we flintach szczególnie w końcowym okresie dojrzewania. Dzięki temu odmiany w typie ziarna dent o tej samej liczbie FAO podczas zbioru mogą mieć niższą o kilka procent wilgotność ziarna. Oczywiście produkcja pod chmurką wiąże się z bardzo dużą zmiennością i wyniki doświadczeń nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w plonach uzyskiwanych na polu. Np. w latach w których wcześnie we wrześniu pojawiają się silniejsze przymrozki, przerywają one prawidłowe dojrzewanie ziarniaków, co ma znaczenie szczególnie przy odmianach średniopóźnych i późnych w typie ziarna zbliżonym do denta.