• opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-5L blanco
  • opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd PENDIFIN 400SC

3 dni

46.00 PLN

Herbicyd PENDIFIN 400SC to środek chwastobójczy zarejestrowany do stosowania w ziemnieku i ostropeście plamistym. Środek doglebowy zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów.

Zawartość substancji czynnych:
pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l (36,13 %).


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA

Herbicyd PENDIFIN 400 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC) stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów.


Działanie herbicydu na chwasty:

Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są
zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a dwuliścienne do fazy dwóch liści
właściwych.

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki

Chwasty średniowrażliwe:

bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity

Chwasty średnioodporne:

samosiewy rzepaku

Chwasty odporne:

przetacznik polny


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 34/2017wu z dnia 28.07.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 208 Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P391 Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie