• legato500sc-500ml-hotfarm
  • legato500sc-1l-hotfarm
  • legato500sc-500ml-hotfarm
  • legato500sc-1l-hotfarm

Herbicyd LEGATO 500SC

3 dni

Adama Polska

80.00 PLN

Herbicyd LEGATO 500SC to środek przeznaczony do zwalczania głównie fiołka polnego, miotły zbożowej i innych chwastów w pszenicy ozimej.

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Herbicyd Legato 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i miotły zbożowej w pszenicy ozimej lub wiosennego zwalczania chwastów w mieszaninie ze środkiem Aminopielik Super 464 SL.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek Legato 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Legato 500 SC w dawce 0,2-0,3 l/ha

Chwasty wrażliwe:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa.
Chwasty odporne
: samosiewy rzepaku.


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R- 165/2015 z dnia 15.10.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 475/2017d z dnia 19.09.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391 – Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie