• opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-1L blanco

Herbicyd GLEAN 75WG

3 dni

DuPont

240.00 PLN

Herbicyd GLEAN 75WG to popularny środek chwastobójczy o działaniu systemicznym. Forma granulatu do przygotowania zawiesiny. Zwalcza miotłę zbożową i inne chwasty w zbożach ozimych i jarych.

Zawartość substancji czynnych:
chlorosulfuron
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Herbicyd Glean 75 WG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie.Charakteryzuje się selektywnością czynną - tzn. rośliny chronione mają zdolność rozkładu substancji czynnej środka. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.Działanie herbicydu na chwasty:

Chwasty silnie zahamowane we wzroście i rozwoju nie stanowią konkurencji dla rośliny chronionej. Zastosowany przedwschodowo, niszczy chwasty znajdujące się w fazie siewek. Susza oraz niskie i bardzo wysokie temperatury opóźniają działanie środka. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów
lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Chwasty jednoliścienne są skuteczniej niszczone przed wschodami.

Stosowanie środka jesienią w dawce 20 - 25 g/ha

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski
(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:
chaber bławatek.

Chwasty średnio odporne
: fiołek polny.

Chwasty odporne:
przetacznik bluszczykowy.

Stosowanie środka wiosną w dawce 10 - 15 g/ha


Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, mak polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku,
rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe:

miotła zbożowa, chaber bławatek, przetacznik perski,
przetacznik rolny.

Chwasty średnio odporne:
fiołek polny.

Chwasty odporne:
przetacznik bluszczykowy.

Stosowanie środka wiosną w dawce 7 g/ha


Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, rdest kolankowy, tobołki polne, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe:

jasnota purpurowa, miotła zbożowa, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest ptasi, przetacznik perski.

Chwasty średnio odporne:
fiołek polny.

Chwasty odporne:
dymnica pospolita.


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 127/2014 z dnia 01.08.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -471/2017d z dnia 11.09.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zebrać rozsypany produkt.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie