• cleravis4925sc-hotfarm
  • cleravis4925sc-hotfarm2
  • cleravis4925sc-hotfarm
  • cleravis4925sc-hotfarm2

Herbicyd CLERAVIS 492,5 SC

3 dni

BASF

1180.00 PLN

Herbicyd Cleravis 492,5 SC jest środkiem stosowanym w Technologii uprawy rzepaku ozimego Clearfield.

Środek sprzedawany w komplecie z adiuwantem Dash HC:

10L CLERAVIS + 5L DASH HC


Zawartość substancji czynnych  Cleravis 492,5 SC:

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 375 g/l (32,5 %)
chinomerak
(związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l  (8,7 %)
imazamoks
(związek z grupy imidazolinonów) – 17,5 g/l (1,5 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA CLERAVIS
KARTA CHARAKTERYSTYKI CLERAVIS

Herbicyd Cleravis 492,5 SC charakteryzuje się doskonałą skutecznością i szerokim spektrum zwalczanych chwastów. Poza typowymi chwastami, takimi jak przytulia czepna, komosa biała, maruna bezwonna czy rumianek (chwasty rumianowate), środek doskonale daje sobie radę z chwastami uciążliwymi.

Dash HC jest adiuwantem - preparatem wspomagającym w formie płynu, przeznaczonym do łącznego stosowania z herbicydami.


Działanie herbicydu Cleravis 492,5 SC na chwasty:

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. W roślinie działa systemicznie.

a) Stosowanie środka powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:


Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, samosiewy pszenicy.

Chwasty średnio odporne:
fiołek polny.

Chwasty odporne:
chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.

b)
Stosowanie środka powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy czterech liści:

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, chaber bławatek, mak polny, samosiewy pszenicy.

Chwasty średnio odporne:
fiołek polny.

Chwasty odporne:
chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.


HERBICYD CLERAVIS 492,5 SC - stosowanie:

Rzepak ozimy (odmiany odporne na imazamoks)
Termin stosowania:
a) Powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 1,5 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

b) Powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty
znajdują się w fazie liścieni do fazy czterech liści.

W przypadku występowania maruny bezwonnej, przytuli czepnej, chabra bławatka oraz fiołka polnego stosować wyższą z zalecanych dawek:
Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha+ Dash HC 1,0 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 1,5 – 2.0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 62/2013 z dnia 21.05.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-412/2018d z dnia 31.08.2018 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 – Unikać wdychania par.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu.
P391 – Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie