• opakowanie-5L blanco
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd CHWASTOX TURBO 340SL

3 dni

CIECH SARZYNA

159.00 PLN

Herbicyd CHWASTOX TURBO 340 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnych:
MCPA
(związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %)
dikamba
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Herbicyd Chwastox Turbo 340 SL jest środkiem selektywnym o działaniu układowym pobieranym głównie poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w roślinie, powodując jej deformację, zahamowanie wzrostu i zamieranie.

Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych – siewki, rozetki. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy O.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


Działanie herbicydu na chwasty:

Zboża ozime
Chwasty wrażliwe:

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

fiołek polny.

Zboża jare
Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

jasnota purpurowa, przetacznik rolny, przetacznik perski, szarłat szorstki.

Chwasty średnioodporne:

fiołek polny.UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 94/2014 z dnia 23.06.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 879/2015d z dnia 23.10.2015 r oraz decyzją MRiRW nr R - 358/2016d z dnia 20.07.2016 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie