• opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-1L blanco

Herbicyd CHWASTOX D 179SL

3 dni

CIECH SARZYNA

18.00 PLN

Herbicyd CHWASTOX D 179SL to środek chwastobójczy stosowany w pszenicy ozimej. Bardzo dobrze sprawdza się w ochronie herbicydowej zbóż ozimych przed uciążliwymi chwastami dwuliściennymi.

Zawartość substancji czynnych:

MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów)- 161 g/l (14,87%)
dikamba
w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 17,8 g/l (1,64%)

Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA

Herbicyd CHWASTOX D 179 SL jest środkiem herbicydem, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych, jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.


Działanie herbicydu na chwasty:

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, tj. w fazie 2-3 pary liści właściwych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty,samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe:

fiołek polny, przetacznik polny


UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R - 35/2012 z dnia 06.02.2012 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 480/2017d z dnia 26.09.2017 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie