• DSC03270
  • opakowanie-5L blanco
  • DSC03270
  • opakowanie-5L blanco

Herbicyd BIZON

3 dni

DOW AGROSCIENCES POLSKA SP. Z O.O.

105.00 PLN

Herbicyd Bizon to nowoczesny środek chwastobójczy do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych: pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie i jęczmieniu ozimym.


Preparat łączy skuteczność zwalczania miotły zbożowej i wielu chwastów dwuliściennych z elastycznym terminem zastosowania!

Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan
(związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48 %),
florasulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36 %),
penoksulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,45 %).


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
ULOTKA

Herbicyd Bizon to unikatowe połączenie i moc aż 3 substancji aktywnych, dzięki czemu nie ma konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów lub wzmocnienia skuteczności.


Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania.

Diflufenikan
jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów i chlorofilu w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne
w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty.

Florasulam i penoksulam
wykazują działanie układowe, pobierane są głównie przez liścienie, liście oraz częściowo przez korzenie, przemieszczają się w całej roślinie. Obie substancje czynne zaliczane są do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS/AHAS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek, a tym samym zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów, a w konsekwencji zamierania chwastów.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.


Środek wykazuje działanie chwastobójcze, kiedy jest zastosowany na glebę, dlatego nie jest konieczne, aby chwasty powschodziły w trakcie jesiennej aplikacji. Środek nie zwalcza chwastów wschodzących wiosną


HERBICYD BIZON - CHWASTY

Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

UWAGA - Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zezwolenie MRiRW nr R-109/2014 z dnia 10.07.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-678/2019d z dnia 23.09.2019 r.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcjialergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391 - Zebrać wyciek.


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie