Zapobieganie zagrożeniom epizootycznym w hodowli drobiu na głębokiej ściółce | Hotfarm

Zagrożenia wynikające z hodowli drobiu na głębokiej ściółce.

Indyczka brojler ściółka Pellet Lectum 6.3

Nadmiernie zbita lub twarda ściółka jest częstą przyczyną mechanicznych uszkodzeń łap młodych zwierząt. Natomiast zainfekowane rany utrudniają poruszanie się, dochodzić może do wzajemnego zadziobywania się, a nawet do padnięć.

  • Drobnoustroje chorobotwórcze, grzyby, pleśnie i inne patogeny, wpływają negatywnie na uzyskiwane wyniki produkcyjne oraz zdrowotność drobiu, wywołując m.in. choroby immunosupresyjne
  • Wilgotna ściółka jest idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii chorobotwórczych.
  • Występowanie insektów, szczególnie pleśniakowca lśniącego, stanowi bardzo duży problem w fermach drobiarskich.
  • Znaczne zapylenie powietrza w budynkach inwentarskich, może wywoływać choroby układu oddechowego zwierząt.
  • Zbyt twarda ściółka, z ostrymi źdźbłami słomy, może także stanowić zagrożenie dla mięśnia piersiowego.

Zapobieganie przyczynom zagrożeń wynikających z technologii hodowli drobiu na głębokiej ściółce.

W celu zapobiegania problemom hodowli drobiu na głębokiej ściółce należy zadbać o odpowiednie warunki zoohigieniczne. Kluczowe jest unikanie nadmiernego zagęszczania ptaków oraz stosowanie odpowiedniej ściółki. Pozwoli to na uniknięcie cierpienia zwierząt związanego między innymi z chorobami łap i obniżenia (lub dyskwalifikacji) oceny jakości ubojowej tuszek. Sprawdzonym w Europie zachodniej produktem, który pojawił się na polskim rynku na początku tego roku jest profesjonalna ściółka dla zwierząt hodowlanych Pellet Lectum. Ściółka musi spełniać szereg cech, które zminimalizują ryzyko wystąpienia typowych zagrożeń produkcji drobiarskiej:

  • Jałowość - ściółka Pellet Lectum jest produkowana z selekcjonowanej słomy zbożowej (głównie pszennej). Poddawana jest obróbce termicznej w temperaturze ponad 90oC, dzięki czemu zawiera ona śladowe ilości grzybów oraz pleśni[1] oraz bardzo małą zawartość drobnoustrojów (jtk / 1g = 1,5x104).
  • Chłonność – wyższa chłonność pozwala na unikanie przemakania i zaskorupiania się ściółki.. dla porównania 100kg trocin wchłania ok 150 kg wody, słoma pszenna (siekana) ok 250kg wody, natomiast Pellet Lectum nie mniej niż 370 kg wody. Tak wysoka chłonność jest uzyskana dzięki ekstruzji słomy, której włóknista struktura jest rozbijana, dzięki czemu materiał wchłania wilgoć nie tylko „końcami” włókien ale całą swoją powierzchnią.
  • Miękkość i sprężystość – pozwala unikać uszkodzeń mechanicznych skóry, które najczęściej są zaczątkami infekcji. Pellet Lectum jest oferowany we frakcji tzw. „kruszonki” dostosowanej do potrzeb drobiu, w przeciwieństwie do zbitego, szklistego peletu, który ma zastosowanie dla zwierząt kopytnych.
  • Brak pyłu – zapylenie ściółki powoduje choroby układu oddechowego… Pellet Lectum w procesie ekstruzji i rozdrabniania jest odpylany, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów oddechowych u drobiu.

brojler kurzy kurczak ściółka Pellet Lectum 6.3

Korzyści ze stosowania profesjonalnej ściółki Pellet Lectum.

Korzyści dla zwierząt to przede wszystkim polepszenie dobrostanu:

o   Mniej chorób nóg i uszkodzeń mniejsza piersiowego,

o   Mniejsza presja insektów, szczególnie tych rozwijających się w zagniwającej lub pleśniejącej materii ściółki (np. pleśniakowiec lśniący),

o   Mniej chorób układu oddechowego.

Korzyści dla hodowcy:

o   Mniej pracy przy ścieleniu i dościelaniu kurnika, łatwiejsza praca przy ściółce, bardziej suchy łatwiejszy do uprzątnięcia obornik,

o   Możliwość ograniczenia dezynfekcji ściółki (pierwszy zabieg), oczywiście pozostaje dezynfekcja pustego kurnika przed ścieleniem,

o   Potencjalnie lepsze przyrosty masy ptaków .

o   Wymaga jednokrotnego zaścielenia ściółki bez konieczności jej późniejszego dościelania (zachowuje chłonność do 6 tygodni).

brojler kurzy kurczak ściółka Pellet Lectum 6.3

Jak wybrać odpowiednią ściółkę – dlaczego Pellet Lectum jest lepszym rozwiązaniem od peletu przemysłowego ze słomy lub z drewna.

· Pelet Lectum w przeciwieństwie do peletu przemysłowego jest produkowany z selekcjonowanej słoma z której produkowana jest ściółka. Przy produkcji Pellet Lectum nie jest wykorzystywana słoma zgniła, zapleśniała, mokra lub przechowywana dłużej niż 1 sezon. Dzięki temu przy produkcji minimalizowane jest zagrożenie przechodzenia przetrwalników patogenów do ściółki. Pelet przemysłowy w tym pelet „drzewny” może zawierać składniki takie jak płyty MDF, HDF lub inne fragmenty mebli lub impregnowanego drewna, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt.

· Pelet przemysłowy powinien być zbity i szklisty – stanowi to zagrożenie dla ptaków, po pierwsze ze względu na możliwość zranienia delikatnej skóry nóg piskląt w pierwszym tygodniu chowu, a po drugie ze względu na to, że ptaki mylą go z paszą. Czego następstwem jest pęcznienie granulek ściółki w żołądkach ptaków, co powoduje problemy z dalszym pobieraniem paszy, lub nawet może prowadzić do upadków. Dlatego właśnie oryginalny Pellet Lectum 6.1 jest oferowany we frakcji „kruszonki”, odpowiedniej dla drobiu, która eliminuje powyższe zagrożenia. Jeśli nawet ptak będzie jadł ściółkę, jest ona na tyle mała, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ptaków.

·  Każda partia ściółki Pellet Lectum jest badana przez niezależne akredytowane laboratorium pod kątem obecności Salmonelli, ogólnej liczby drobnoustrojów oraz liczby pleśni i drożdży. Tego typu badania nie muszą być przeprowadzane dla peletu przemysłowego.

·  W przeciwieństwie do peletu przemysłowego, ściółka Pellet Lectum nie jest produkowana „na zapas”, dzięki czemu minimalizowane jest zagrożenie wtórnego zakażenia ściółki patogenami.

Podsumowanie.

Stosowanie odpowiedniej ściółki ma ogromne znaczenie w hodowli drobiu. Od jakości i rodzaju ściółki zależy nasilenie zagrożeń takich jak wysoka wilgotność,  zanieczyszczenie mikrobiologiczne ściółki czy zapylenie powietrza. Stosowanie Pellet Lectum eliminuje te zagrożenia, gdyż ściółka ta odznacza się wysoką  wodochłonnością, pozbawiona jest większości drobnoustrojów oraz chorób fungicydowych, a dzięki zastosowaniu wielokrotnej aspiracji w procesie produkcji, otrzymany pelet jest czysty i bez zanieczyszczeń. Eliminacja tych problemów jest drogą do poprawy zdrowotności ptaków, a w konsekwencji do uzyskania wyższych wyników produkcyjnych.[1] Wyniki badania LABVET liczba pleśni i drożdży w jtk / 1g: <1,0x101

Mikołaj