Jak zwiększyć materię organiczną w naszym ogrodzie?

Jak zwiększyć materię organiczną i próchnicę w naszym ogrodzie?

W celu zminimalizowania zagrożeń dla gleby wynikających z obniżania się zawartości materii organicznej i próchnicy polecamy Naturalny Środek Poprawiający Właściwości Gleby- OptiKompo43

OptiKompo43 to wyprodukowany w Polsce poprzez proces kompostowania, przyjazny dla środowiska środek zabezpieczający i poprawiający właściwości gleby.

Produkt ten jest źródłem bardzo dużej ilości materii organicznej, która po wprowadzeniu do gleby, natychmiastowo staje się źródłem wchłanianych przez roślinę składników pokarmowych oraz w szybkim tempie odbudowuje próchnicę i właściwą strukturę gleby.

Opti Kompo 43 jest w pełni naturalnym produktem, o stałej konsystencji i przyjemnym ziemistym zapachu, stosuje się go doglebowo w celu podwyższenia zawartości substancji pokarmowych w uprawianej glebie.

Dzięki zastosowaniu tego środka uzyskamy natychmiastowy efekt poprawy kondycji rośliny i zabezpieczymy ją przed negatywnymi zagrożeniami wynikającymi z możliwości wyjałowienia się uprawianej gleby. Opti Kompo 43 pozwala zachować właściwą gospodarkę wodną rośliny, poprawia aktywność biologiczną gleby oraz dostarcza roślinie niezbędne składniki pokarmowe.

Po zastosowaniu środka zaobserwujemy silny wzrost masy zielonej rośliny, zwiększoną odporność uprawy na czynniki stresowe, zmniejszone lub wyeliminowane ryzyko choroby rośliny. Opti Kompo 43 działa natychmiast po wymieszaniu go z glebą, a uprawiana w niej roślina od razu poprawi swoją gospodarkę wodną i zyska na dostępności gleby w niezbędną energię i składniki pokarmowe.


Środek Poprawiający Właściwości Gleby OptiKompo43 eliminuje ryzyko degradacji i wyjałowienia się gleby. Obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę, poprawia jej kondycję oraz zwiększa wielkość i jakość plonu. OptiKompo43 wprowadzone do gleby poprawia jej właściwości poprzez natychmiastowe pobudzenie procesów próchniczo-twórczych oraz zwiększenie zawartości materii organicznej, która jest łatwo przyswajalna przez roślinę od razu po jego zastosowaniu.

OptiKompo43 organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby posiada akredytację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polski. Środek OptiKompo43 jest w 100 % naturalnym i bezpiecznym produktem dla środowiska przyrodniczego.


Zakres stosowania:

Środek poprawiający właściwości gleby ,,OptiKompo43” przeznaczony jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Może być stosowany we wszystkich uprawach roślin rolniczych na gruntach ornych i w produkcji ogrodniczej (w tym jako składnik podłoży do uprawy roślin ozdobnych), na trawnikach, w uprawach leśnych, a także może być stosowany do rekultywacji gleb zdegradowanych rolnych i leśnych.

Sposób i terminy stosowania oraz wielkości dawek:

Uprawy roślin polowych:

Środek poprawiający właściwości gleby stosuje się pod pokrywkę lub na ściernisko pro zbiorach roślin. W przypadku siewu roślin jarych czy sadzenia wiosną dopuszczalne jest jego stosowanie pod uprawki przedsiewne. Środek poprawiający właściwości gleby należy za pomocą rozrzutnika rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Następnie należy zmieszać środek z glebą za pomocą sprzętu rolniczego. Zalecana dawka środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w uprawach polowych to w zależności od typu i zasobności gleby:

- na glebach lekkich (piaski słabo-gliniaste i luźne), ubogich w próchnicę- 11 Mg/ha co 2 lata,

- na glebach średnich (piaszczysto-gliniastych), średnio zasobnych w próchnicę- 11 Mg/ha co 2 lata,

- na glebach ciężkich (gliniastych) zasobnych w próchnicę- 8 Mg/ha co 2 lata.

Uprawa roślin ozdobnych i trawniki:

Krzewy i drzewa ozdobne


- przy sadzeniu drzew i krzewów wymieszać z ziemią z dołka 2 – 4 litry środka (w zależności od wielkości roślin), następnie cześć przygotowanej ziemi wysypać na dno dołka, a pozostałą ilość obsypać bryłkę korzeniową w czasie sadzenia.

- na rabatach lub zieleńcach rozsypać równomiernie środek poprawiający właściwości gleby w ilości 4-6 l/m2 wczesną wiosną i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

Rośliny doniczkowe i balkonowe


- należy dokładnie wymieszać środek poprawiający właściwości gleby z glebą lub innym podłożem w ilości 200- 300 ml/l. Tak przygotowane podłoże wysypać do doniczki lub skrzynki balkonowej i sadzić rośliny doniczkowe i balkonowe.

Rośliny rabatowe


- wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy środek rozsypać w dawce 1- 2 l/m2, a następnie wymieszać z gleba na głębokość ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Trawniki


- wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie środek poprawiający właściwości gleby w ilości 1-2 l/m2. Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

- jako składnik podłoża do produkcji trawy darniowej- należy glebę lub inne podłoże wymieszać ze środkiem poprawiającym właściwości gleby w proporcji 3:1 (3 części gleby/podłoża, 1 część środka poprawiającego właściwości gleby).

Uprawy leśne:

- przed sadzeniem środek poprawiający właściwości gleby stosować doglebowo na cała powierzchnię nasadzeń w dawce 8-11 Mg świeżej masy/ha co 2 lata. Następnie zmieszać środek poprawiający właściwości gleby z glebą,

- w istniejących nasadzeniach środek poprawiający właściwości gleby stosować późną jesienią lub bardzo wczesną wiosna w międzyrzędziach drzew w dawce 8-11 Mg świeżej masy co 2 lata.

Grunty zdegradowane:  Środek poprawiający właściwości gleby można stosować w celu przywrócenia funkcji biologicznej gleb zdegradowanych rolnych i leśnych w dawce 20 Mg świeżej masy/ha co 3 lata.


Mikołaj