• opakowanie-1L blanco
  • opakowanie-1L blanco

Biostymulator Asahi Sl

3 dni

Zadzwoń i zamów
664 403 584

Nawóz dolistny Asahi SL to Biostymulator, który w warunkach stresowych (susza, uszkodzenia herbicydowe,przymrozki itp.) niweluje skutki szkód. Pozytywnie wpływa na wzost i rozwój rosliny uprawnej. Asahi SL wspomaga wzrost roślin w uprawach wielko- i małoobszarowych. Dobrze sprawdza się w przypadku upraw roślin rolniczych (m. in. pszenica, rzepak, słonecznik, burak cukrowy, ziemniak), warzywnych i sadowniczych, preparat można stosować w blisko 30 rodzajach upraw.

Zawartość substancji pokarmowych:
para-nitrofenolan sodu
(związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%)
orto-nitrofenolan sodu
(związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%)
5-nitrogwajakolan sodu
(związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g/l (0,1%)


Informacje do pobrania:
ETYKIETA REJESTROWA

Biostymulator ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów.

Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami.

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.


Działanie środka:

Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany zarówno na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.

Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów widocznych na poziomie całej rośliny.

Zmiany na poziomie molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji genów (pomiar za pomocą mikromacierzy). Wśród genów ze zmienioną ekspresją pod wpływem działania Asahi SL, większość (>90%) wykazywało podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak i generatywny, fotosyntezę, gospodarkę hormonalną, transport oraz odporność na czynniki stresowe.

Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy abiotyczne, jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Poprzez wzrost aktywności enzymów antyutleniających Asahi SL przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się i rozpad komórek.

Asahi SL zawiera w składzie związki fenolowe, które naturalnie występują w roślinach wchodząc w skład każdej żywej komórki roślinnej. Preparat nie posiada okresu karencji. Okres półtrwania preparatu wynosi od 1 do 7 godzin, zatem nie ma niebezpieczeństwa obecności pozostałości preparatu w produktach rolniczych nawet w przypadku stosowania bezpośrednio przed zbiorem.

Preparat można stosować w blisko 30 rodzajach upraw zarówno rolniczych, warzywniczych jak i sadowniczych.


OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

EUH 401 – w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy


store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_headline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_baseline

store_theme_translations.app_reviews_widget_placeholder_button_label

Nie dziękuję

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie