• garou2019
  • garou plonowanie
  • garou porażenei przez choroby
  • p-1701-rzepak-schemat-zabiegow
  • garou plonowanie polska
  • garou2019
  • garou plonowanie
  • garou porażenei przez choroby
  • p-1701-rzepak-schemat-zabiegow
  • garou plonowanie polska

Rzepak ozimy GAROU F1

7 dni

RAPOOL

960.00 PLN
Garou F1 to średnio wczesna odmiana hybrydowa rzepaku ozimego. Odmiana zarejestrowana w Polsce w krajowym rejestrze COBORU w 2013 roku. Cechuje ją bardzo wysokie plonowanie we wszystkich rejonach Polski.Odmiana hybrydowa odznacza się bardzo wysoką zimotrwałością, dużą odpornością na wyleganie oraz wysokim i stabilnym plonowaniem.
Rapool-logo

Garou F1 to średnio wczesna odmiana hybrydowa rzepaku ozimego. Odmiana zarejestrowana w Polsce w krajowym rejestrze COBORU w 2013 roku. Cechuje ją bardzo wysokie plonowanie we wszystkich rejonach Polski. Zalecany termin siewu to termin optymalny do lekko opóźnionego dla danego regionu kraju. Wydają bardzo duży plon nasion, charakteryzujący się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach i średnią zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej. Odmiana hybrydowa odznacza się bardzo wysoką zimotrwałością, dużą odpornością na wyleganie oraz wysokim i stabilnym plonowaniem. Produkt oferowany w oryginalnych opakowaniach (papierowe worki) po 1,5 mln nasion. 1 opakowanie 1,5 mln nasion = około 3ha Zaprawa = Cruiser OSR + Nano Gro


____________________________

PROMOCJA !!

Przy zakupie pakietu 5js na ok 15ha - oszczędzasz 300zł!

Przy zakupie dużego pakietu 10js dostajesz 1s=js gratis - oszczędzasz nawet 1560zł!

____________________________

ZALETY:

STYMULATOR WZROSTU NANO-GRO!

- Wpływa na wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego:

Po zastosowaniu Nano-Gro  stwierdzono u wszystkich badanych odmian – zarówno w stosunku do kontroli jak i standardowej zaprawy nasiennej:

-istotny wzrost długości korzeni - Różnica na korzyść Nano-Gro wynosiła 10,

-istotny wzrost zielonej masy części nadziemnej; odpowiednio 22% i 13%,

-istotny wzrost świeżej i suchej masy korzeni (tylko w odniesieniu do kontroli). Wynosił on odpowiednio 23% i 25 % - zaobserwowano także tendencję wzrostu ilości liści na roślinie.

- Wpływa na poziom plonowania i cechy struktury plonu odmian rzepaku ozimego:

Po zastosowaniu Nano-Gro uzyskano u wszystkich badanych odmian – zarówno w stosunku do kontroli jak i standardowej zaprawy nasiennej:

- istotną zwyżkę plonu nasion rzepaku, wynosiła ona odpowiednio 20 %i 12,

- istotny wzrost łuszczyn na roślinie, o 12% Zaobserwowano tendencję do wzrostu  liczby rozgałęzień.

Dane na podstawie sprawozdania z badań IUNG-PIB w Puławach (pełny Raport z badań do wglądu w firmie Organika-Agrarius Sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 94, tel. 032 616 40 73).

 

 

PROFIL AGROTECHNICZNY:

początek kwitnienia średnio wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
wysokość roślin średnia
zimotrwałość bardzo dobra
odporność na wyleganie bardzo dobra
wymagania glebowe mniejsze/średnie

CECHY JAKOŚCIOWE:

plon nasion bardzo wysoki
zawartość tłuszczu bardzo wysoka
MTN wysoka
zawartość glukozynolanów niska

TERMIN WYSIEWU:

bardzo wczesny  
wczesny

GAROU F1

40-50 szt./m2

optymalny
lekko opóźniony
opóźniony

PORAŻENIE PRZEZ CHOROBY - % ROŚLIN:

  wzorzec GAROU F1
Phoma  8 %  4 %
Zgnilizna twardzikowata 10 % 8 %
Choroby podstawy łodygi 16% 11%

   

Podobne produkty